ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Στο άρθρο που ακολουθεί περιγράφονται οι μηχανισμοί που αναπτύσοουν τα φυτά κατά τη διάρκεια του κάυσωνα...
Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία μας θα είναι κλειστά από τις 10-8-17 μέχρι τις 22-8-17. ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!..
Το Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη» αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση του στόχου για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της κτηνοτροφίας στην Κύπρο αφού αποσκοπεί στη δημιουργία της απαραίτητης κατάλληλης κοινής υποδομής για την ορθολογική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε οργανωμένες κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες. ..
Στα πλαίσια της Καλλιέργειας Υδατικής Συνείδησης, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας (ΚΠΕΟΛ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), θα πραγματοποιήσει δράσεις που αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ορθής χρήσης του νερού..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email